TEOG Sınavında Okul Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİNYAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-Okul Sistemindeki bilgilerle
karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
(İkinci dönem ortak sınavları için 8’inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Sistemindeki bilgileri belirlenen tarihine kadar güncellenecektir.)

b. Ortak sınavlara girecek öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

c. Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7’nci sınıf yıl sonu başarı puanlarını kontrol etmek; 6 ve/veya 7’inci sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin denklik bilgilerini e-Okul Sistemi’ne işlemek,

ç. 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-Okul Sistemi üzerinden alarak okullarında ilan etmek

d. e-Okul Sistemi üzerinde yer alan 8’inci sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını, ikinci dönem için belirlenen tarihine kadar güncellemek,

e. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu
öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul Sisteminden takip etmek,

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihine kadar RAM’a topluca göndermek,

ğ. Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul Sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil
dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,
- Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nâkil işlemi yapılan öğrencilerin,
Zorunlu yabancı dil dersini e-Okul Sisteminde güncellemek.
Bu konuyla ilgili öğrencilerin bireysel bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

h. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için
velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu dilekçeyi, ikinci dönem için ise 11 Mart 2016
tarihine kadar RAM’a topluca göndermek,
Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Söz konusu dilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.

ı. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemine işlemek,

i. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini sınavların tamamlandığı tarihten itibaren e-Okul Sistemine 5 (beş) gün içerisinde yüklemek,

j. Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kâğıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapmak,

k. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından, sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerin T.C.
kimlik numarası, adı, soyadı, varsa ortak sınavlar ders muafiyeti, özel eğitim ihtiyacı ve öğrencilerin sınavlara katılmak istedikleri sınav merkezi bilgilerini, birinci dönem için 6 Kasım 2015, ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar ÖDSGM’ye göndermek.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar